Bestillingsskjema for bær

Fornavn:


Etternavn:


Adresse:


Kryss av for bærene du ønsker å bestille:

Jordbær (kurv 250g, 40kr):

Ja:

Nei:

Hvis ja, hvor mange?:

Bringebær (kurv 300g, 40kr):

Ja:

Nei:

Hvis ja, hvor mange?

Blåbær (kurv 250g, 45kr):
Ja:

Nei:

Hvis ja, hvor mange?

Rips (kurv 300g, 40kr):
Ja:

Nei:

Hvis ja, hvor mange?

Bjørnebær (kurv 300g, 35kr):
Ja:

Nei:

Hvis ja, hvor mange?

Tyttebær (kurv 400g, 40kr):
Ja:

Nei:

Hvis ja, hvor mange?